جنگل  کردکوی

 بسیار زیبا ودیدنیست

شاید این زیبایی ودلنوازی مردم راتشویق می کند

برای گذراندن روز تعطیل خود در جنگل بروند

جنگل مرزهامن لنگه

بالاخره برای طی مسیرهاي جنگلي

قرار شداز مسير مرز هامن لنگه به طرف توسكا لاپه برويم

(لاپه به درختان توخالي مي گويند)

افراد گروه‌ من ومجيد وعلي بابا ومطلب ونعمت بوديم

مسيربسیار سختي بود

البته در هفته قبل  تا نزديكي هاي آن رفته بوديم

فكر مي كردم كه نتوانيم به آنجا برسيم

 بالاتربه طرف مشتی مسیر

درابتداي لنگه به برادران شهابدين برخوردكرديم 

حاج نورالله وآقا حيدر

*************

درادامه مسیر

مشتی مسیر

حرکت خودمان را با آقا حيدر تنظيم كرديم

با كمال تعجب باكمترين خستگي

با پيمودن سه ساعت ونيم راه

نعمت درمشتی مسیر

به مشتي مسير رسيديم

كه با طي ده دقيقه راه به توسكا چشمه رسيديم

فكر مي كردم كه ما در آن منطقه تنها هستيم

اما مشاهده زنان وبچه ها در آن ارتفاع تعجب زده شديم

توسکا چشمه

در توسكا لاپه چشمه اي قراردارد كه آب گوارايي دارد

و همچنين محوطه اي بسيار زيبا و دلنواز

چشمه توسکا لاپه

که در آن كوهنوردان به استراحت مي پردازند

گرچند مسيري طولاني راپياده طي كرديم

تا به توسكا لاپه رسيديم

اما مي ارزید

چای داغ درجایی خنک واقعا می چسبد

جای شما خالی

*********

+ نوشته شده توسط کوروش مازندرانی در سه شنبه بیست و سوم تیر ۱۳۸۸ و ساعت 12:26 |


Powered By
BLOGFA.COM


mouse code